APITERAPIA


"Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma
pierwszeństwo pośród słodyczy." 
Księga Mądrości Syracha (Syr 11,3) 

 

Dobroczynne właściwości produktów pszczelich
znane są powszechnie od stuleci.
 
Pasieka jest wielką apteką,
w której znajdziemy lekarstwa
wiele dolegliwości - a aptekarzami
są pszczoły, które dostarczają
nam wosk, pyłek kwiatowy,
propolis, miód czy pierzgę.
 

 
Our Family of Brands
 
Powered by 305 Studio
 
zamknij